Vrije voordracht 9 – Titia Anna Louise Sulzer, Erasmus Medisch Centrum

15.55 Trans-Atlantische resultaten van gefenestreerd endovasculair aorta herstel na eerdere EVAR.

Titia Anna Louise Sulzer, Erasmus Medisch Centrum

Sulzer T1, de Bruin J1, Rastogi V1, Boer G2, Mesnard T3, Fioole B2, van Rijn M1, Schermerhorn M4, Oderich G3, Verhagen H1

1Department Of Vascular Surgery, Erasmus University Medical Center, 2Maasstad Ziekenhuis , 3The University of Texas Health Science Center at Houston, McGovern Medical School, 4Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School
Doel: Gefenestreerde EVAR (FEVAR) is een mogelijke behandeloptie na gefaalde EVAR. Over de resultaten en duurzaamheid van FEVAR na eerdere EVAR is weinig bekend. Wij onderzochten de resultaten van FEVAR na gefaalde EVAR met speciale aandacht voor krimp van aneurysma volumes aangezien dat een belangrijke marker is voor succesvolle aneurysma-exclusie.

Methoden: Wij includeerden patiënten die tussen 2008 en 2021 FEVAR ondergingen in twee grote ziekenhuizen in Nederland. De patiënten werden ingedeeld in FEVAR als eerste interventie en FEVAR na eerdere EVAR. De uitkomsten waren onder meer: aneurysma-gerelateerde reinterventies en aneurysma-zak dynamiek na 1-jaar (krimp/stabiel/groei, gebaseerd op 5% volumeverandering). Analyses werden uitgevoerd met Kaplan-Meier methoden, multivariabele cox-regressie, en lineaire mixed effect modellen.

Resultaten: 196 FEVAR-patiënten werden geïncludeerd waarvan 27% (n=53) een eerdere EVAR-procedure hadden ondergaan. Patiënten na een eerdere EVAR waren significant ouder (78 jaar [±6.7] vs. 73 jaar [±5.9], p<.001). FEVAR na EVAR was geassocieerd met een hoger risico op aneurysma-gerelateerde procedures binnen 5-jaar (HR: 2,62; [95%CI: 1,06-6,50], p=.037). Aneurysma-zak volumes werden beoordeeld bij 154 patiënten met beeldvorming. Patiënten met een eerdere EVAR vertoonden significant lagere percentages aneurysmazak krimp en hogere percentages groei na 1-jaar in vergelijking met primaire FEVAR-patiënten (48% (n=21/44) vs. 9% (n=9/110) aneurysma-groei, p<.001). De resultaten van aneurysma’s gedurende 5-jaar leverde vergelijkbare uitkomsten op (p<.001) (Figuur 1).

Conclusie: FEVAR na EVAR zou wel eens niet zo succesvol kunnen zijn als we hadden verwacht. Onze bevindingen zijn bevestigd door vergelijkbare analyses in twee Amerikaanse databases, waarvan de resultaten ook tijdens de vaatdagen zullen worden gepresenteerd.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.