Vrije voordracht 8 – Olivier van Tongeren, Erasmus Medisch Centrum

15.45 Follow up na EVAR makkelijker, sneller en preciezer? Evaluatie van nieuwe, volledig automatische software

Olivier van Tongeren, Erasmus Medisch Centrum

Van Tongeren O1, Vanmaele A1, Rastogi V1, Hoeks S2, Verhagen H1, de Bruin J1
1Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Vaatchirurgie, 2Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Anesthesiologie

Inleiding: Bij EVAR follow-up is de grootte van het aneurysma essentieel. Volume metingen zijn hierbij veel preciezer dan de maximale diameter, echter tijdrovend en daarmee minder praktisch. Deze studie evalueert de nauwkeurigheid en consistentie van PRAEVAorta, een volledig geautomatiseerde AI-gedreven software die metingen van het aneurysmazakvolume en dynamiek over tijd registreert.

Methode: We vergeleken post-EVAR aneurysmazakvolumes en volumeveranderingen over tijd gemeten door PRAEVAorta en een semiautomatische methode met bestaande 3Mensio-software bij infrarenale AAA-patiënten. De klinische impact werd vergeleken door patiënten te categoriseren in AAA-volume regressie, stabilisatie of groei na 1 jaar. Intra- en inter-methode overeenkomst werden beoordeeld met Bland-Altman-analyse, Intraclass Correlation Coefficient (ICC) en Cohen’s Kappa statistiek.

Resultaten: Wij analyseerden 49 patiënten (98 CTA-beelden), na exclusie van 15 patiënten vanwege segmentatiefouten en non-detectie van infrarenale zones door PRAEVAorta. Beide aneurysmazakvolume metingen vertoonden uitstekende correlatie (ICC:0,94[95%CI:0,88-0,99]) met goede tot uitstekende correlatie voor volumeveranderingen over tijd (ICC:0,85[95%CI:0,75-0,91]). Categorisatie van aneurysmazakdynamiek in regressie, stabilisatie of groei toonde redelijke correlatie (Cohen’s Kappa:0,33), met 12 discrepanties tussen beide methoden. Bij 5 discrepanties detecteerden beide methoden volumeveranderingen in dezelfde richting, waar één methode een volumeverandering marginaal onder de 5%-drempel rapporteerde, leidend tot verschillende classificaties tussen beide methoden. PRAEVAorta’s intra-methode overeenkomst toonde perfecte consistentie (bias:-0,01 cc).

Conclusie: PRAEVAorta vereenvoudigt en versnelt volumemetingen en verbetert patiëntenzorg door nauwkeurigere monitoring na EVAR. PRAEVAorta’s nauwkeurige, consistente metingen elimineren de noodzaak voor uitgebreide training aan professionals. Wegens enkele discrepanties in aneurysmazakdynamiek classificatie, moet toekomstig onderzoek de voorspellende waarde van beide methoden voor adverse-events na EVAR evalueren. Goede kwaliteit CT-angiogrammen zijn nodig.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.