Vrije voordracht 7 – Alexander Vanmaele, Erasmus MC

15.35 Bloed biomarkers glutathion, glycine en serine zijn gerelateerd aan snelle abdominale aorta-aneurysmagroei

Alexander Vanmaele, Erasmus MC

Vanmaele A1,2, Hoeks S3, Fioole B4, Budde R5, de Bruin J1, Hankemeier T6, de Rijke Y7, Verhagen H1, Boersma E2, Kardys I2
1Afdeling Vaatchirurgie, Erasmus MC, 2Afdeling Cardiologie, Thorax Centrum, Cardiovasculair Instituut, Erasmus MC, 3Afdeling Anesthesiologie, Erasmus MC, 4Afdeling Vaatchirurgie, Maasstad Ziekenhuis, 5Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Erasmus MC, 6Metabolomics and Analytics Centre, Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden, 7Afdeling Klinische Chemie, Erasmus MC
Introductie/doel: Patiënten met een abdominaal aorta-aneurysma(AAA) ondergaan regelmatige beeldvorming tot de operatie indicatie wordt bereikt. Met deze studie willen we biomarkers in bloed vinden die gerelateerd zijn aan snelle groei om tot een efficiëntere preoperatieve surveillance te komen.

Materiaal/methode: Tussen 2017 en 2020 werden 109 patiënten uit het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis met een AAA ≥40mm (nog) niet gepland voor een ingreep, geïncludeerd in de prospectieve, observationele BIOMArCS-AAA studie. Bloedafnames werden verricht bij inclusie, waarna deelnemers gedurende twee jaar met jaarlijkse CT scans werden beoordeeld. Proteïnen werden gemeten met het OLink Cardiovascular III of afzonderlijke ELISA-panels, metabolieten met massaspectrometrie, beide werden uitgedrukt in Z-score. Lineaire mixed-effects en Cox-regressie modellen werden gebruikt om biomarkers te relateren aan volumegroei

Resultaten: 278 biomarkers werden gemeten in 109 deelnemers(99 mannen, 10 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 72. Bij inclusie was de mediane maximale diameter 47.8mm en het mediane volume 109mL. De gemiddelde jaarlijkse AAA volumegroei was 11.5%(95% betrouwbaarheidsinterval(BI): 10.4, 12.7). In patiënten met hogere glutathion- en glycinewaarden groeide het AAA sneller; per eenheid hogere biomarkerwaarde vonden we respectievelijk. 1.95%(95%BI: 0.94, 2.97) en 1.73%(95%BI: 0.76, 2.71) snellere groei per jaar. Onafhankelijk van leeftijd en maximale diameter bij inclusie, hadden patiënten met een hogere serinewaarde een hoger risico om de operatiedrempel te bereiken (hazard ratio per eenheid verschil in biomarkerwaarde: 1.76, 95% BI: 1.28, 2.42).

Conclusie: Verschillende biomarkers in bloed zijn gerelateerd aan snellere AAA–groei, waarvan glutathion, glycine en serine potentieel gebruikt kunnen worden om de surveillance van kleine AAAs te verbeteren.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.