Vrije voordracht 6 – Vincent Q. Sier, Leiden Universitair Medisch Centrum

14.20 Aorta-team onder de Loupe: Vergelijking van de Persoonlijkheid van Cardio-thoracaal Chirurgen, Interventieradiologen en Vaatchirurgen

Vincent Q. Sier, Leiden Universitair Medisch Centrum

Sier V1, Verhagen M1,2, Zegel M3, Hjortnaes J4, Van Rijswijk C5, Hamming J1, Wijdh-den Hamer I3, Burgmans M5, Schmitz R6, Schepers A1, Van der Vorst J1, SUPER Consortium
1Afdeling Heelkunde, Leids Universitair Medisch Centrum, 2Afdeling Heelkunde, HagaZiekenhuis, 3Afdeling Cardiothoracale Chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, 4Afdeling Thoraxchirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum, 5Sectie Interventieradiologie, afdeling Radiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, 6Afdeling Heelkunde, Groene Hart Ziekenhuis

Introductie/doel: Het behandelen van patiënten met aorta-aandoeningen vraagt om multidisciplinaire samenwerking in een team. Persoonlijkheidskenmerken bepalen in belangrijke mate gedrag en hebben impact op samenwerkingsprocessen en teamdynamiek. Wij hebben de persoonlijkheid van in Nederland werkende cardio-thoracaal chirurgen, interventieradiologen en vaatchirurgen onderzocht aan de hand van het wetenschappelijk gevalideerde vijf-factor model.

Materiaal/methode: De “Dutch Big Five inventory-2” (schaal: 1-5) is binnen de interventieradiologie en cardio-thoracale chirurgie via nationale beroepsverenigingen (NVIR, NVT) verspreid. De vragenlijst is verder naar alle nationale vakgroepen heelkunde uitgestuurd. Aan deze studie hebben 76 interventieradiologen (gemiddeld 48,2 j/o, 21,1% vrouw), 26 cardio-thoracaal chirurgen (gemiddeld 49,5 j/o, 30,8% vrouw) en 105 vaatchirurgen geparticipeerd (gemiddeld 49,9 j/o, 17,1% vrouw). Variantieanalyses met correcties voor meervoudig testen en verdelingsverschillen in sekse en leeftijd zijn toegepast.

Resultaten: Voor de domeinen consciëntieusheid, inschikkelijkheid en negatieve emotionaliteit zijn er verschillen aangetroffen tussen de drie groepen specialismen, terwijl de scores voor openheid voor ervaring en extraversie vergelijkbaar bleken. In het bijzonder scoorden de cardio-thoracaal chirurgen gemiddeld genomen hoger op consciëntieusheid (4.33 vs. 4.08; p=0.04) dan interventieradiologen en bestond er eenzelfde trend ten opzichte van vaatchirurgen (4.33 vs. 4.15; p=0.08). Aangaande inschikkelijkheid scoorden interventieradiologen lager dan cardio-thoracaal chirurgen (4.03 vs. 4.19; p=0.02). Daarnaast bleken vaatchirurgen significant lager te scoren op negatieve emotionaliteit in vergelijking met interventieradiologen (2.00 vs. 2.14, p=0.03).

Conclusie: Het persoonlijkheidsprofiel van cardio-thoracaal chirurgen, interventieradiologen en vaatchirurgen verschilt op basis van de vijf domeinen van persoonlijkheid. Dit onderzoek legt de basis voor studies naar bevordering van zelfbegrip en interprofessionele samenwerking in de zorg middels persoonlijkheidskenmerken.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:20 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.