Vrije voordracht 5 – Koen Vree Egberts, ETZ Tilburg

14.10 Mesenteriaal stenose: Een significante risicofactor voor naadlekkage na een colorectale resectie. Een frequentie gematchte nested case-control studie uitgevoerd in twee expertise centra voor maag-darm ischemie in Nederland.

Koen Vree Egberts, ETZ Tilburg

Auteurs en Affiliaties:

Affiliatie 1: Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland
Affiliatie 2: Erasmus MC, Rotterdam, Nederland
Affiliatie 3: Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, Nederland

Auteur 1: K.J. Vree Egberts MSc, ANIOS Chirurgie, ETZ, Tilburg
Auteur 2: D. Harmankaya MSc PhD kandidaat, Erasmus MC, Rotterdam
Auteur 3: F.M. Metz MSc PhD kandidaat & ANIOS Chirurgie, Medisch Spectrum Twente, Enschede
Auteur 4: H.G.M. Vaassen MSc PhD kandidaat, Medisch Spectrum Twente, Enschede
Auteur 5: S. Slagboom-van Eeden Petersman, ?, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Auteur 6: Prof. dr. J. van der Palen, klinisch epidemioloog Medisch Spectrum Twente, Enschede
Auteur 7: P. le Haen, Radioloog?, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Auteur 8: Prof. dr. M.J. Bruno, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
Auteur 9: Prof dr. R.H. Geelkerken, vaatchirurg, Medisch Spectrum Twente, Enschede
Auteur 10: dr. D. van Noord, MDL-arts, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Introductie: Naadlekkage (AL) van de darmanastomose na colorectale chirurgie is een gevreesde complicatie die kan lijden tot aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Theoretisch kan gereduceerde perfusie door een stenose van een darmslagader (MAS) het risico op naadlekkage verhogen. Het doel van deze studie is om de associatie tussen MAS>50% op preoperatieve CT-scans en het optreden van AL te onderzoeken bij patiënten na colorectale chirurgie.

Methode: Een multicentrum, frequentie-gematchte nested case-control (1:5) studie werd uitgevoerd binnen een patiëntencohort die colorectale chirurgie ondergingen met een primaire anastomose in twee Nederlandse expertisecentra voor maag-darm ischemie (2009-2023). Preoperatieve CT-scans werden geblindeerd geanalyseerd op MAS>50%, waarbij de mesenteriale luminale diameters van de Arteria Coeliaca (AC), Arteria Mesenterica Superior (AMS), en Arteria Mesenterica Inferior (AMI), en de mate van atherosclerose en vasculaire pathologie werden beoordeeld.

Resultaten: 130 patiënten met AL werden gematcht met 627 controles zonder AL. Een MAS>50% van de AMS en IMA hadden een significante associatie met het optreden van AL (OR = 5.91, CI 2.78-12.60, p <.001) en (OR = 2.11 CI, 1.11-3.63, p =.007). Voor MAS>50% in de AC werd geen significante associatie gevonden met AL. Daarnaast vertoonden patiënten geclassificeerd als ASA ≥ III, met neo-adjuvante chemotherapie of voormalige rokers een significant hoger risico op AL.

Conclusie: De aanwezigheid van MAS>50% van de SMA of de IMA op preoperatieve CT-scans is geassocieerd met een 5,96- en 2,11-maal hogere kans op AL wanneer gecorrigeerd wordt voor risicofactoren voor AL. Uit vervolgstudies zal moeten blijken of een preventieve stentplaatsing van de AMS de kans op AL vermindert.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:20 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.