Vrije voordracht 4 – Sari Goossens, Máxima Mc

14.00 De rol van botulinetoxine A injecties bij Popliteal artery entrapment syndrome (PAES)

Sari Goossens, Máxima Mc

Goossens S1, van der Reijden J1, Tseng C1, van Essen B1, Vaes R1, Loos M1, Scheltinga M1
1Máxima MC
Introductie
Popliteal artery entrapment syndrome (PAES; afknikking van de knieslagader) kan bij jongvolwassenen inspanningsgebonden onderbeensklachten veroorzaken. PAES wordt soms vermoed door gerichte anamnese en beeldvorming maar een diagnostische goudstandaard ontbreekt. De reactie op botulinetoxine A (BTX) injecties in de knieholtespieren (mediale kop m. gastrocnemius, m. plantaris) zou kunnen bijdragen aan diagnostiek en behandeling.

Doel
Kan BTX een rol spelen bij patiënten met mogelijke PAES?

Methode
Bij patiënten met een anamnese passend bij PAES (kuitpijn <5-10 minuten na inspanning, pijn <5-10 minuten weg na stoppen) en verdachte imaging (dichtdrukken arterie poplitea bij echo-duplex/MRI) werd door een radioloog echogeleid 50 IE BTX in zowel de gastrocnemius als plantaris gespoten. Evaluatie vond plaats vóór en 6 weken na injecties middels symptoomscores (intensiteit x frequentie; minimaal 1×1=1 punt, maximaal 5×5=25 punten) van pijn, spierzwakte, strak gevoel en tintelingen en echo-duplex.

Resultaten
Tussen december 2022 en december 2023 werden in MMC 17 patiënten (53% man, mediaan 21 jaar) met PAES gediagnosticeerd. Diagnostische vertraging was gemiddeld 46 maanden. Zes weken na BTX injecties werd er significant minder pijn, strak gevoel en tintelingen in rust en tijdens sporten ervaren. Ook nam de last in het dagelijks leven en tijdens werk af. Een op de 3 patiënten was tevreden met het resultaat. Bijwerkingen werden niet gemeld.

Conclusie
Botulinetoxine A injecties lijken op de korte termijn een rol te spelen bij een deel van patiënten met verdenking op PAES. Het langetermijneffect moet worden afgewacht.
Figuur – Symptoomscores tijdens inspanning vóór en 6 weken na botoxinjectie bij PAES (* p<0.05)

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:20 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.