Vrije voordracht 26 – Sharon Oud, Noordwest Ziekenhuisgroep

10.35 Langetermijnresultaten van mechanochemische ablatie middels de Clarivein ® voor de behandeling van vena saphena magna insufficiëntie

Sharon Oud, Noordwest Ziekenhuisgroep

Oud S1, Alozai T2, Ünlü Ç1,3, Mooij M4, Lam Y5, Schreve M1,3
1Noordwest Ziekenhuisgroep, 2Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 3Rode Kruis Ziekenhuis, 4Centrum Oosterwal Medisch Specialisten, 5Zaans Medisch Centrum

Inleiding: Mechanochemische ablatie (MOCA) van de vena saphena magna (VSM) middels de Clarivein, heeft op korte termijn een hoog anatomisch succespercentage. Echter is dit succespercentage op lange termijn onbekend. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de langetermijnresultaten van de Clarivein behandeling voor VSM-insufficiëntie.

Methode: Wij hebben een follow-up studie uitgevoerd binnen één van de deelnemende centra van de eerder gepubliceerde RCT ‘A multicenter, randomized, dose-finding study of mechanochemical ablation using ClariVein and liquid polidocanol for great saphenous vein incompetence’. De primaire uitkomst is behandelsucces (BS), gedefinieerd als een open deel van het behandelde vaatsegment van <10cm. Secundair is gekeken naar reflux-vrij behandelsucces (RV-BS), gedefinieerd als een open deel van het behandelde vaatsegment mét reflux van <10cm. De klinische uitkomst is gescoord middels de Venous Clinical Severity Score (VCSS) en kwaliteit van leven middels twee vragenlijsten: de Dutch Aberdeen Varicose Vein Questionnaire (DAVVQ) en Short-Form 36 health survey questionnaire (SF-36).

Resultaten: Tussen februari 2022 en april 2023 zijn 109 patiënten (115 ledematen) geïncludeerd. De gemiddelde follow-up tijd was 8.4 jaar. BS werd gezien in 60.5% van patiënten en RV-BS in 72.8%. In vergelijking met baseline, verbeterde de algehele VCSS- en DAVVQ-scores significant. De scores voor de SF-36 domeinen verschilden.

Conclusie: Deze studie beschrijft de langste follow-up resultaten tot nu toe na een MOCA-behandeling van de VSM middels de Clarivein. Het anatomisch succespercentage neemt af over tijd, maar klinische scores en ziekte-specifieke kwaliteit van leven scores blijven significant beter dan vóór de behandeling.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:05 - 10:35 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.