Vrije voordracht 25 – Sophie Ghijsen, St. Antonius Ziekenhuis

10.25 Veiligheid van endovasculaire revascularisaties in dagbehandeling bij patiënten met CLTI

Sophie Ghijsen, St. Antonius Ziekenhuis

Ghijsen S1, Kalsbeek L1, de la Mar A2, van den Heuvel D2, Bakker O1
1Vaatchirurgie, 2Radiologie

Introductie
Het aantal kwetsbare ouderen met chronic limb threatening ischemia (CLTI) stijgt fors. Daarnaast is er een toenemende druk op de capaciteit van ziekenhuizen. Ten derde, is de behandeling van CLTI de laatste jaren grotendeels verschoven van open chirurgie naar een endovasculaire behandeling. Endovasculaire behandeling is mogelijk in dagbehandeling, maar dit is vooral beschreven voor claudicatio patiënten en niet voor patiënten met CLTI, een zeer kwetsbare groep. Deze studie onderzoekt de veiligheid van endovasculaire revascularisaties in dagbehandeling bij CLTI-patiënten.

Methode
In deze monocenter, retrospectieve caseserie zijn patiënten met Rutherford >4, die tussen 01-10-2017 en 31-12-2022 een endovasculaire revascularisatie in dagbehandeling ondergingen, geïncludeerd. Alle patiënten kwamen in aanmerking voor dagbehandeling, mits zij <12 uur na de ingreep niet alleen thuis waren en geen andere aanvullende operatie tijdens de opname nodig hadden. De primaire uitkomstmaat was de veiligheid binnen 30 dagen na de ingreep, gedefinieerd als een gecombineerd eindpunt met de afwezigheid van Major Adverse Cardiovascular Events (MACE), Major Adverse Limb Events (MALE) en complicaties die heropname vereisten. Secundaire uitkomsten betroffen per- en post-procedurele complicaties en MALE op 12 maanden.

Resultaten
Er werden 387 interventies (281 patiënten) geïncludeerd. De incidentie van de primaire uitkomst was 7.2% (28/387), waarvan MACE in 0.5% (2/387), MALE in 5.2% (20/387), waarbij een heropname vanwege een complicatie in 1.6% (6/387) van de gevallen voorkwam.

Conclusie
Deze studie laat zien dat endovasculaire revascularisaties van CLTI-patiënten in dagbehandeling veilig zijn en kunnen bijdragen aan het opvangen van het toegenomen aantal patiënten.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:05 - 10:35 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.