Vrije voordracht 23 – Stijn Teijink, Catharina Ziekenhuis

10.05 De invloed van BMI op de functionele en chirurgische uitkomsten van een transaxillaire thoracic outlet decompressie bij NTOS

Stijn Teijink, Catharina Ziekenhuis

Teijink S1, Snoek M1, Dujardin Y1, Goeteyn J1, van Sambeek M1, van Nuenen B2, Pesser N1, Teijink J1
1Afdeling Vaatchirurgie, Catharina Ziekenhuis, 2Afdeling Neurologie, Catharina Ziekenhuis

Introductie:
Er is weinig bekend over de invloed van de body mass index (BMI) op de uitkomsten van transaxillaire thoracic outlet decompressie (TA-TOD) chirurgie bij patiënten met neurogeen thoracic outlet syndroom (NTOS). Wij presenteren de invloed van BMI op de resultaten van TA-TOD chirurgie bij NTOS patiënten.

Materiaal/methode:
NTOS patiënten die een TA-TOD ondergingen volgens het gestandaardiseerde zorgpad (1) voor NTOS werden geïncludeerd. Een retrospectieve analyse van prospectief verzamelde data (juli 2016 t/m januari 2023) werd uitgevoerd op basis van drie BMI groepen: normaal gewicht (BMI<25,0), overgewicht (BMI 25,0<30,0) en obesitas (BMI>30). Chirurgische uitkomstmaten (complicaties, opnameduur) en functionele uitkomstmaten middels gevalideerde vragenlijsten (DASH, CBSQ) werden vergeleken tussen de patiëntgroepen.

Resultaten:
In totaal werden 346 NTOS patiënten die TA-TOD ondergingen geïncludeerd. Van deze patiënten werden 191 (55,2%) patiënten geclassificeerd als normaal gewicht, 98 (28,3%) als overgewicht en 57 (16,5%) als obesitas. Alle groepen lieten een significante postoperatieve verbetering zien in de functionele DASH- en CBSQ-scores (p<0,001) zonder significante verschillen tussen de BMI groepen (zie figuur 1). De kans op een opnameduur van >2 dagen was significant lager voor de groep met obesitas (aangepast OR = 0,478, 95% CI = 0,235-0,973) in vergelijking met de groep met normaal gewicht. Complicaties werden gezien in 33 (9,5%) en waren niet significant verschillend.

Conclusie:
De transaxillaire benadering voor de chirurgische behandeling van het neurogeen thoracic outlet syndroom kan veilig en effectief worden toegepast bij patiënten in alle gewichtsklassen.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:05 - 10:35 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.