Vrije voordracht 21 – Boudewijn Heggen, Maastricht Umc+

09.45 Timing van aanleggen arterioveneuze fistels bij oudere dialysepatiënten

Boudewijn Heggen, Maastricht Umc+

Heggen B1, Dekker F2, Rotmans J2, Van Diepen M2, Snoeijs M1
1Maastricht UMC+, 2Universiteit Leiden

Introductie
Door ruim voor initiatie van hemodialyse een arterioveneuze fistel te creëren heeft deze tijd om te matureren, maar ook een hogere kans om ongebruikt te blijven, vooral bij oudere patienten. Er is weinig Europese data over de timing van het aanleggen van een vaattoegang bij oudere dialysepatiënten.

Methode
We gebruikten data van de Equal studie, een Europees, prospectief, observationeel cohortonderzoek met patiënten boven de 65 jaar met stadium 4/5 nierfalen. Patiënten werden geïncludeerd zodra hun eGFR onder de 15mL/min kwam en zij gedurende de follow-up een vaattoegang kregen. We onderzochten welke patiënten op tijd (hemodialyse met fistel binnen zes maanden na aanleggen vaattoegang), te vroeg (geen hemodialyse binnen zes maanden na aanleggen vaattoegang) of te laat (start hemodialyse met centraal veneuze katheter) werden geopereerd.

Resultaten
In totaal voldeden 328 patiënten aan de inclusiecriteria. 52 (16%) patiënten kregen een katheter als definitieve vaattoegang. Van de 276 patienten die een fistel kregen, werden 188 (68%) patiënten te vroeg, 23 (8%) patiënten op tijd en 65 (24%) patiënten te laat geopereerd. Van de patienten bij wie de fistel te vroeg werd aangelegd, gebruikten 133 (71%) patiënten hun fistel en 18 (10%) patiënten een katheter wanneer alsnog werd gestart met dialysebehandeling. 37 (20%) patienten gebruikten hun fistel niet.

Discussie
Bij een meerderheid van de patienten werd de fistel te vroeg aangelegd. Hoewel de meeste fistels uiteindelijk gebruikt werden, vergroot dit de kans op ongebruikte fistels met onnodige interventies en kosten. Onderzoek is nodig om de start van de dialysebehandeling beter te kunnen voorspellen.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:05 - 10:35 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.