Vrije voordracht 19 – Robbert Wiggers, Umc Utrecht

09.25 First-in-human studie naar de veiligheid en haalbaarheid van DMUA/HIFU-therapie voor de behandeling van atherosclerotische plaques in de arteria femoralis.

Robbert Wiggers, Umc Utrecht

Wiggers R1, Groen M2, de Borst G1, Vonken E3, Doevendans P2, Ebbini E4, Slieker F5, Simons M, van Es R2, Hazenberg C1

1Vaatchirurgie, UMC Utrecht, 2Cardiologie, UMC Utrecht, 3Radiologie, UMC Utrecht, 4Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota College of Science and Engineering, 5Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, UMC Utrecht

Inleiding: Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) kan door stenose of occlusie van arteriën naar de onderste extremiteit leiden tot ischemie en is geassocieerd met significante morbiditeit en mortaliteit. Huidige revascularisatietechnieken kennen beperkte patency op de lange termijn en zijn geassocieerd met een relatief hoog risico op perioperatieve complicaties. Robot-geassisteerde high-intensity focused ultrasound (HIFU) maakt precieze targeting van de atherosclerotische plaque mogelijk, waarbij thermale laesies worden aangebracht (figuur 1). Als non-invasief alternatief is HIFU mogelijk geassocieerd met minder perioperatieve risico’s. De veiligheid van HIFU-behandeling is eerder aangetoond in preklinische studies bij gezonde en atherosclerotische proefdieren. Het doel van deze first-in-human studie is om de veiligheid en haalbaarheid (feasibility) van HIFU-therapie voor de behandeling van PAV aan te tonen.

Methode: In deze niet-gerandomiseerde, interventionele pilotstudie worden 15 symptomatische PAV-patiënten met een primaire stenose van de arteria femoralis communis of superficialis geïncludeerd. Patiënten worden onder sedatie behandeld met een dual-mode ultrasound array (DMUA) systeem om imaging-geleide behandeling van de plaque met HIFU mogelijk te maken. Primaire eindpunten zijn technische feasibility en het percentage majeure complicaties binnen 30 dagen. Secundaire eindpunten zijn onder andere stenosegraad en flowsnelheid op echo duplex, plaquevolume op MRI en quality-of-life.

Resultaten: Per 23 januari 2024 zijn 11 patiënten behandeld met DMUA/HIFU, waarbij in alle gevallen technisch succes behaald is. 10 patiënten hebben de initiële 3 maanden follow-up volbracht. Tijdens follow-up hebben geen complicaties plaatsgevonden bij de behandelde patiënten.

Conclusie: Gebaseerd op deze eerste ervaringen lijkt DMUA/HIFU veilig en haalbaar te zijn voor de behandeling van PAV in de arteria femoralis.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:05 - 10:35 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.