Vrije voordracht 2 – Charlotte C. Lemmens, MUMC+

13.40 Institutionele resultaten van Fiber Optic RealShape (FORS) technologie bij patiënten behandeld met een complexe endovasculaire aorta repair

Charlotte C. Lemmens, MUMC+

Lemmens C1, Vleugels M1, Prent A1, Van Laanen J1, Jacobs M1, Mees B1, Schurink G1
1Maastricht Universitair Medisch Centrum

Doel: Fiber Optic RealShape (FORS) is een nieuwe technologie die met behulp van licht in plaats van röntgendoorlichting de voerdraad en katheter bij endovasculaire ingrepen visualiseert. Het doel van deze studie is om de resultaten van FORS en het effect van FORS op stralingsreductie bij complexe endovasculaire aorta repairs in het MUMC+ te presenteren.

Methode: De data zijn verkregen uit de prospectieve FORS Learn Registry. Voor alle complexe aneurysma repairs werden afzonderlijke viscerale vaten als cannulatie-taken geïdentificeerd. Het primaire eindpunt was het technisch succes van viscerale cannulatie met FORS. Voor het effect van stralingsreductie werden succesvolle FORS-cannulaties vergeleken met conventionele cannulaties met als secundaire eindpunten de cannulatietijd, fluoroscopietijd, fluoroscopie ratio, Dose Area Product (DAP) en Air Kerma (AK).

Resultaten: 97 complexe endovasculaire aneurysma repairs werden uitgevoerd. 176 van de 323 viscerale vaten werden gecannuleerd met FORS met een technisch succes van 63.6%. Cannulaties van vaten zonder stenose (p<0.001) of zonder calcificatie (p<0.001) hadden een hoger technisch succes. Vergeleken met conventionele cannulatie (n=147) was een succesvolle cannulatie met FORS (n=112) geassocieerd met een lagere fluoroscopie tijd (64.5sec [99] vs. 203.0sec [316], p<0.001) en fluoroscopie ratio (21.7% [23.4] vs. 60.8% [21.0], p<0.001), DAP (1.75Gycm2 [2.4] vs. 4.2Gycm2 [6.3], p<0.001) en AK (13.9mGy [26.9] vs. 56.9mGy [106.2], p<0.001), terwijl de cannulatietijd niet veranderde (5.0min [5.0] vs. 5.0min [8.0], p=0.173).

Conclusie: FORS is een nieuwe technologie voor endovasculaire cannulatie met een redelijk technisch succes. Bij een succesvolle FORS-cannulatie van viscerale vaten bij endovasculaire aorta repairs heeft FORS de potentie om de stralingsdosering te verminderen.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:20 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.