Vrije voordracht 16 – Wouter Brekelmans, Alrijne Ziekenhuis

17.05 Positieve invloed multidisciplinaire behandeling bij voorvoet amputatie diabetische voet; De impact van onderliggende biomechanica..

Wouter Brekelmans, Alrijne Ziekenhuis

Brekelmans W, van Laar W, Borger van der Burg B, Brouwer R, Hoencamp R
1Alrijne Ziekebhuis

Inleiding:
De diabetische voetulcus (DFU) is een ernstige complicaties van diabetes mellitus waarbij wondsluiting complex is om te bereiken. Morbiditeit, kosten en recidief van DFU zijn hoog. De behandeling van recidiverende DFU bij patiënten met een combinatie van infectie, ischemie en dysmorfie is uiterst uitdagend en deze patiëntengroep vertoont een zeer ongunstige prognose. Voorvoet amputaties hebben volgens de literatuur een zeer slechte prognose. Met behulp van deze retrospectieve studie, bevestigen we dat voorvoet amputaties bij complexe diabetische voet een meerwaarde is, mits overige factoren maximaal geoptimaliseerd zijn en de biomechanica gerespecteerd wordt.

Methode:
Deze case serie beschrijft de resultaten een retrospectieve analyse van een multidisciplinair protocol dat glycemische controle, arteriële analyse en revascularisatie, behandeling van infectie, beoordeling van ontlasting en reconstructieve chirurgie van de voet en enkel omvat. De belangrijkste factoren bij de chirurgische reconstructie waren: achillespeesverlenging en reconstructie de metatarsalen inclusief behoud van de parabool.

Resultaten:
Bij 11 van de 12 patiënten (92%) van deze complexe patiëntengroep (gemiddelde SINBAD: 5.6) werd wondsluiting bereikt. De gemiddelde postoperatieve ulcusvrije dagen was 473 (Gemiddelde follow-up van 649 dagen). Na de behandeling was 11 van de 12 patiënten (92%) mobiel, zonder extra amputatie of recidief (tabel 1).

Conclusie:
Deze studie toont aan dat wondsluiting en een langdurige periode zonder recidief bereikt kan worden bij diabetische patiënten die een voorvoet amputatie ondergaan, wanneer behandeld in een multidisciplinair team, waarbij rekening wordt gehouden met de biomechanica tijdens de reconstructie.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.