Vrije voordracht 15 – Sophie Ghijsen, St. Antonius Ziekenhuis

16.55 Vrije weefselreconstructies van de diabetische voet: een multicenter retrospectieve caseserie

Sophie Ghijsen, St. Antonius Ziekenhuis

Ghijsen S1, Khoe P2, Zonnevylle E1, Coert H5, Rakhorst H3,4, Bakker O1
1St. Antonius Hospital, 2Medisch Centrum Leeuwarden, 3Medisch Spectrum Twente, 4Ziekenhuisgroep Twente, 5UMC Utrecht
Inleiding

Amputaties in patiënten met een diabetische voet hebben een 5-jaarsmortalitet van haast 57%. Het voorkomen van amputatie bij deze patiëntengroep heeft dan ook een hoge prioriteit. Bij behandeling van diepe infecties van diabetische voet ulcera (DVU) kunnen na debridement grote defecten met blootliggende vitale structuren ontstaan. In deze patiënten kan met vrije weefseltransplantatie, zoals een huid- of spierlap, het defect bedekt worden. Hiermee kan mogelijk meer lengte en daarmee functionaliteit van de voet worden behouden en potentieel het risico op amputatie worden verkleind. Deze studie exploreert de uitkomsten van vrije weefselreconstructies in de behandeling van DVU in vijf Nederlandse ziekenhuizen.

Methode
In deze multicenter retrospectieve caseserie zijn patiënten met een DVU, die tussen 01-01-2017 en 31-12-2023 een vrije lap reconstructie ondergingen, geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was het slagingspercentage van de lap na 6 maanden. Secundaire uitkomstmaten betroffen peroperatieve en postoperatieve complicaties.

Resultaten
Er werden 15 patiënten geïncludeerd. Het slagingspercentage was 67% (10/15). De oorzaak van het falen van de lap was arterieel in 60% (3/5), veneus in 20% (1/5) en infectieus in 20% (1/5) van de gevallen. Bij 80% (4/5) van de gefaalde lappen werd een onderbeenamputatie verricht en bij 1 patiënt werd een nieuwe vrije lap geplaatst die wel slaagde.

Conclusie
Vrije weefseltransplantatie voor de behandeling van DVU is technisch haalbaar en heeft de potentie om het risico op amputatie te verkleinen in een selecte patiëntengroep. Toekomstig onderzoek zal de patiëntenselectie en identificatie van risicofactoren voor het falen van de lap verder moeten exploreren.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.