Vrije voordracht 13 – David Liesker, St. Antonius Ziekenhuis

16.35 Open chirurgische explantatie bij geselecteerde patiënten met een gefaalde EVAR in electieve setting is een goede behandeloptie

David Liesker, St. Antonius Ziekenhuis

Introductie/doel
Revisie operaties van gefaalde endovasculaire aorta repair (EVAR) zijn complexe ingrepen met reële morbiditeit en mortaliteit. Open chirurgische explantatie is na gefaalde EVAR een behandeloptie, naast complex endovasculair herstel (FEVAR). Literatuur over deze ingreep is heterogeen en schaars. Deze retrospectieve single center cohort studie analyseert de uitkomsten van patiënten die een explantatie hebben ondergaan vanwege niet-infectieus falen van een EVAR.

Materiaal/methode
Alle patiënten die een explantatie na een gefaalde EVAR ondergingen tussen januari 2016 en december 2023 werden geïncludeerd. Explantaties vanwege prothese-infectie werden geëxcludeerd. Postoperatieve (<30 dagen) en lange-termijn uitkomsten werden gerapporteerd, voor zowel electieve en acute ingrepen (ruptuur of occlusie).

Resultaten
In totaal werden er 52 patiënten geïncludeerd met een mediane follow-up van 41,5 (5,0-59,8) maanden. Bijna 80 procent van de procedures werden electief verricht, 11 explantaties (21%) vonden in acute setting (10 rupturen en 1 occlusie) plaats. Bij zowel de electieve als de acute patiënten was type Ia endoleak de meest voorkomende reden van het falen van de EVAR. In de postoperatieve periode ondergingen 5 (12%) patiënten in de electieve groep en 1 (9%) patiënt in de acute groep een re-operatie. De 30-dagen mortaliteit was 2% bij de electief geopereerde patiënten en 18% onder de patiënten die een acute explantatie ondergingen. De 5-jaarsoverleving was 70% in de electieve groep en 58% in de acute groep (zie figuur 1).

Conclusie
Open chirurgische explantatie bij geselecteerde patiënten met een gefaalde EVAR in electieve setting is een goede behandeloptie met een lage mortaliteit.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.