Vrije voordracht 11 – Samira van Knippenberg, Amsterdam Umc

16.15 Middellange Termijn Resultaten van de Viabahn Balloon-Expandable Endoprothese als Bridging Stent Graft voor Gefenestreerde en Branched Endovascular Aortic Repair

Samira van Knippenberg, Amsterdam Umc

Kappe K1,2, van Knippenberg S1,2, Tran B1,2, Balm R1,2, Jongkind V1,2, Hoksbergen A1,2, Yeung K1,2
1Vaatchirurgie, Amsterdam UMC, 2Amsterdam Cardiovascular Sciences

Introductie
Bridging stent-grafts (BSG) geïmplanteerd tijdens gefenestreerde en branched endovascular aortic repair (F/B-EVAR) zijn cruciaal voor de succesvolle behandeling van thoraco-abdominale en complexe abdominale aorta aneurysma’s (AAA). Deze studie evalueerde de resultaten van de Gore Viabahn VBX-stent-graft als BSG voor renale en viscerale doelvaten tijdens F/B-EVAR.

Methode
Patiënten die F/B-EVAR ondergingen met minimaal één geïmplanteerde VBX stent-graft als BSG in het Amsterdam UMC van januari 2019 tot mei 2023 werden geïncludeerd. Patiënten werden behandeld voor een thoraco-abdominale en complexe AAA. Procedurele, radiologische en follow-up gegevens werden retrospectief beoordeeld. Het primaire eindpunt was technisch succes voor VBX-implantatie; de secundaire eindpunten waren VBX-gerelateerde adverse events, target vessel instability, VBX-gerelateerde endoleaks en algemene overleving.

Resultaten
In totaal werden 273 VBX stents als BSG geïmplanteerd bij 87 patiënten (74.7% man; gemiddelde leeftijd, 73.6 ± 7.0 jaar) in 38 FEVAR, 46 BEVAR en 3 F/B-EVAR. Technisch succes voor VBX-implantatie was 97,5%. Vrijheid van VBX-gerelateerde adverse events na een mediane radiologische follow-up van 12 maanden was 96,6% en 93,6% voor gefenestreerde en branched doelarteriën, respectievelijk. Target vessel instability was 98,1% en 97,6% voor gefenestreerde en branched doelarteriën, respectievelijk na 12 maanden. Negen VBX-gerelateerde endoleaks werden gedetecteerd tijdens follow-up en de algemene overleving was 86,7% na 14 maanden mediane klinische follow-up.

Conclusie
De VBX stent graft vertoont uitstekende prestaties als bridging stent in F/B-EVAR met een hoog technisch succes voor implantatie, hoge middellange termijn vrijheid van VBX-gerelateerde adverse events en target vessel instability voor zowel gefenestreerde als branched doelarteriën. Langetermijngegevens zijn nog niet beschikbaar.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET

    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.