Vrije voordracht 10 – Tara van Merrienboer, Amsterdam UMC

16.05 Metformine verbetert gladde spiercel functie in abdominaal aorta aneurysma patiënten

Tara van Merrienboer, Amsterdam UMC

van Merrienboer T1,2,3, Rombouts K1,2, Bogunovic N1, Mieremet A3, Meekel J1, Balm R1, de Waard V3, Yeung K1,2
1Vaatchirurgie, Amsterdam UMC, 2Fysiologie, Amsterdam UMC, 3Medische biochemie, Amsterdam UMC

Introductie: Er bestaat een negatief verband tussen diabetes mellitus type 2 (DM2) en abdominale aorta aneurysmata (AAA), mogelijk veroorzaakt door metformine gebruik. Wij hebben gekeken naar het effect van metformine op de gladde spiercel (SMC) functie van niet-pathologische aorta controles, AAA-patiënten en AAA-patiënten met DM2.

Methode: Aortabiopten werden perioperatief verkregen van AAA-patiënten (n=21) en controles (n=17). SMCs van niet-pathologische aorta controles, AAA-patiënten en AAA-patiënten met DM2 werden behandeld met en zonder metformine. Contractie, metabole activiteit en proliferatie werden getest. Ook werd de mRNA-expressie van markers voor contractie, metabole activiteit, proliferatie en inflammatie gemeten.

Resultaten: De mRNA-expressie van KLF4 en GYS1, genen betrokken bij de metabole activiteit, was verschillend in SMCs van AAA-patiënten met en zonder DM2 vóór metforminestimulatie (p<0.041). Metformine verbeterde de contractie in SMCs van AAA-patiënten (p=0.001). De mRNA-expressie van smoothelin, een marker voor het contractiele fenotype, nam toe in SMCs van AAA-patiënten na metforminebehandeling (p=0.006). Ook werd een toename van metabole activiteit (p<0.001) en een afname van proliferatie (p<0.001) gevonden in SMCs van de controles en AAA-patiënten na metforminestimulatie. Bovendien vertoonde de mRNA-expressie van PPARγ, een nucleaire receptor die betrokken is bij mitochondriale biogenese, een toename na metforminebehandeling (p<0,009), terwijl de expressie van Ki67, een marker voor proliferatie, afnam (p<0,005). De genexpressie van inflammatiemarkers MCP-1 en IL-6 daalde bij AAA-patiënten na behandeling met metformine.

Conclusie: Behandeling met metformine verbetert de contractiliteit en metabole activiteit en vermindert de proliferatie en inflammatie in SMCs. Deze effecten dragen bij aan de vitaliteit van SMCs en remmen de ontwikkeling van AAA.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:35 - 17:05 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.