Vrije Voordracht 1 – Eva Bocharewicz, Erasmus Medisch Centrum

13.30 Covered versus bare-metal stenting of the mesenteric arteries in patients with chronic mesenteric ischaemia: a multicentre, patient and investigator blinded, randomised controlled trial

Eva Bocharewicz, Erasmus Medisch Centrum

Terlouw L1,2, van Dijk L1,2, van Noord D17, Bocharewicz E1,2, Bakker O3,4, Bijdevaate D2, Erler N18, Fioole B5, Harki J1, van den Heuvel D8, Hinnen J9, Kolkman J10,11, Nikkesen S1, van Petersen A12, Smits H13, Verhagen H14, de Vries A1, de Vries J15, Vroegindeweij D16, Geelkerken R6,7, Bruno M1, Moelker A2

1Department of Gastroenterology & Hepatology, Erasmus MC University Medical Center, 2Department of Radiology & Nuclear Medicine, Eramus MC University Medical Center, 3Department of Vascular Surgery, St. Antonius Ziekenhuis, 4Department of Vascular Surgery, University Hospital Leipzig, 5Department of Vascular Surgery, Maasstad Ziekenhuis, 6Department of Vascular surgery, Medisch Spectrum Twente, 7Multi-modality Medical Imaging (M3I) group, Faculty of Science and Technology, Technical Medical Centre, University of Twente, 8Department of Radiology & Nuclear Medicine, St. Antonius Ziekenhuis, 9Department of Vascular Surgery, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 10Department of Gastroenterology and Hepatology, Medisch Spectrum Twente, 11Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Groningen, , 12Department of Vascular Surgery, Bernhoven Hospital, 13Department of Radiology, Bernhoven Hospital, 14Department of Vascular Surgery, Erasmus MC University Medical Center, 15Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, University Medical Center Groningen, 16Department of Radiology & Nuclear Imaging, Maasstad Ziekenhuis, 17Department of Gastroenterology & Hepatology, Franciscus Gasthuis & Vlietland, 18Department of Epidemiology, Erasmus MC University Medical Center

Introductie
De huidige behandeling voor atherosclerotische chronische mesenteriaal ischemie (CMI) is het plaatsen van een bare-metal stent (BMS). Echter, na 3 jaar treedt in 47% van de patiënten een re-stenose op door intimahyperplasie. Een gecoverde stent (CS) zou het optreden van een re-stenose kunnen verminderen en hiermee lange termijn doorgankelijkheid kunnen verbeteren. Deze studie heeft als doel de stentdoorgankelijkheid van een BMS en een CS in patiënten met CMI te vergelijken.

Methode
In deze multicentrische, dubbel-blind gerandomiseerde gecontroleerde studie werden patiënten geïncludeerd die een stentplaatsing ondergingen vanwege CMI, na het stellen van een consensus diagnose door een multidisciplinair team. Exclusiecriteria waren ≥25 mm stenose lengte, stenose door compressie van het ligamentum arcuatum of vasculitis, contra-indicaties voor computertomografie angiografie (CTA) of eerdere re-vascularisatie. Het primaire eindpunt was een vergelijkende intention-to-treat analyse van de primaire doorgankelijkheid na een CS en een BMS na 24 maanden follow-up. Primaire doorgankelijkheid werd gedefinieerd als de afwezigheid van re-interventie of ≥75% reductie van het lumenoppervlak. CTA werd herhaald na 6, 12 en 24 maanden na interventie om de doorgankelijkheid te beoordelen.

Resultaten
Tussen april 2015 en maart 2019 werden 128 stents (62 CS, 66 BMS) geplaatst bij 94 patiënten. Het primaire eindpunt na 24 maanden toonde een hoger percentage stentdoorgankelijkheid in de CS-groep (CS 80,8% versus BMS 49,1%; OR 4,4; p<0,0001). Zesentwintig patiënten ondervonden een proceduregerelateerde complicatie (CS 36,2% vs. BMS 19,1%; OR 2,4; p=0,07). De meeste complicaties waren toegangsplaatsgerelateerd, bijvoorbeeld hematoom (CS 10,6% vs. BMS 12,8%), pseudo-aneurysma (CS 10,6% vs. BMS 4,3%), trombose (CS 2,1% vs. BMS 0,0%) of closure device (CS 0,0% vs. BMS 2,1%). Eén (2,1%) proceduregerelateerde complicatie in de CS-groep resulteerde in overlijden versus 0 in de BMS-groep.

Conclusie
Gebruik van een CS leidt tot een significant hoger percentage stentdoorgankelijkheid na 24 maanden vergeleken met een BMS bij patiënten met atherosclerotisch CMI.

  • 4

    Vrije voordrachten

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:20 CET
    De indeling is bekend. Inhoudelijk informatie treft u hier.