Prof. dr. Robin Heijmen, cardio-thoracaal chirurg, Radboudumc

Nederland

Biografie:
Robin Heijmen is opgeleid en werkzaam geweest in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, met interventies aan de ’thoracale en thoraco-abdominale aorta’ als aandachtsgebied. Sinds 2022 als Afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie en aortachirurg aan het Radboudumc in Nijmegen verbonden.

Sessie informatie:
Open chirurgie aan de aortaboog is uitdagend door enerzijds de complexe anatomische locatie, alsook de noodzakelijke onderbreking van perfusie van het hart, brein en lichaam. Tevens, directe manipulaties aan de origo van de boogvaten verhoogt potentieel het risico op hersenschade (door emboli danwel malperfusie). Een gedegen planning, naast zorgvuldige uitvoering van de chirurgische procedure en postoperatieve opvang is daarom een absolute must. Frequent is de afwijking aan de aortaboog een gevolg van meer proximale danwel distale aortapathologie, en is een meer radicale resectie vereist danwel een voorbereiding daartoe aangewezen middels bijvoorbeeld een (frozen danwel klassieke) elephant trunk. Met de opkomst van endovasculaire technieken is een multidisciplinaire benadering daarom nog meer een vereiste dan voorheen. Er zijn momenteel voor vrijwel elke pathologie aan de aortaboog meerdere open-, hybride-, of endovasculaire behandelopties voorhanden. De patiënt heeft recht op een (centrum overstijgend) evenwichtige afweging van alle voors en tegens in het nu, maar ook voor de toekomst mocht een reinterventie onverhoopt geindiceerd zijn.

Acute interventies aan een gedisseceerde aorta hebben logischerwijs de grootste risico’s. Veelal zijn latere vervolgingrepen nog noodzakelijk. Het combineren van de ervaring in open- en endovasculaire interventies aan een dergelijke aorta is exemplarisch voor de huidige trend van gestageerde, hybride interventies teneinde risico’s te reduceren bij een optimaal resultaat.

  • 1, 2, 3, 4, 5

    Open chirurgie aan de aortaboog

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 11:45 - 12:05 CET