Prof. dr. Jaap Hamming, vaatchirurg, LUMC

Biografie:
Jaap Hamming is hoogleraar vaatchirurgie en tevens hoofd van de afdeling Heelkunde. Hij was langdurig Opleider Heelkunde en Vaatchirurgie en vertegenwoordigde de opleiding in meerdere nationale en internationale gremia. Onder andere leidde hij het landelijke CanBetter programma Patientveiligheid voor de opleiding tot medisch specialist. Hij is nauw betrokken bij de verbetering kwaliteit en patientveiligheid van het LUMC en vervult een informele landelijke ambassadeursfunctie op het gebied van moderne veiligheidsperspectieven, zoals Safety-II en Just Culture. Hij is verder onder andere lid van de Wetenschappelijk adviesraad van het Zorginstituut, lid van het Regionaal Medisch tuchtcollege en lid van de Raad van Toezicht van Rijnstate.

Sessie informatie:
Helaas overkomt het ons waarschijnlijk allemaal. Soms gaat een interventie niet zoals we bedacht hadden of doen zich onvoorziene complicaties voor. Vaak ondanks een goed uitgevoerde techniek, maar soms ook door een verkeerde inschatting of een handeling, waarvan we achteraf bedenken: dat hadden we beter niet zo moeten doen. Dit kan grote consequenties voor de patiënt hebben, maar heeft ook een grote impact op de behandelaren.

In het verleden werden deze slecht verlopende interventies ontkend, weggedacht of beoordeeld met een sterk verwijtend karakter naar de professionals. Steeds meer is er aandacht voor hoe goed om te gaan met dingen die fout gaan, waarbij niet alleen aandacht is voor de patiënt en zijn/haar naasten, maar ook voor de betrokken professionals. Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld de Just Culture en het ontwikkelen van Peer Support voor professionals. Dit allemaal om aandacht te hebben voor de schade die volgt op een incident en hoe we die kunnen bespreken zodat de vertrouwensrelatie tussen patiënt, familie en zorgverleners in stand blijft of wordt hersteld. En hoe we met elkaar kunnen leren.

Aan de hand van een persoonlijke casus, wordt toegelicht wat een ernstig incident betekent voor de behandelaren en wat ze hebben gedaan om de betrokkenen goed te begeleiden.  Hoe is omgegaan met de naasten van de patiënt, de eigen persoonlijke emoties, hoe de juiste logistieke stappen zijn gezet zoals een calamiteitenmelding en in welke mate de principes van Just Culture zijn gevolgd. En hoe goed geleerd kan worden van een ernstig incident waarbij aandacht is voor de complexiteit van zorg.

  • 1, 2, 3

    En dan gaat het mis… Wat nu?

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 15:45 - 16:25 CET