Petra den Boer, vasculair diagnostisch laborant, Flevoziekenhuis

Bio:
Petra den Boer, werkzaam in het Flevoziekenhuis te Almere als vasculair diagnostisch laborant. Het vaatstelsel ‘van kop tot teen’ in beeld brengen met echo-duplex.
Het lokaliseren van vaatproblemen en de interpretatie hiervan. Techniek en zorg komen hier samen. Al meer dan 25 jaar werk ik met plezier in dit vakgebied. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook voor de opleiding tot VDL verzorg ik al vele jaren lessen om de praktische vaardigheden en theoretische kennis over te brengen.

Sessie informatie:
Patiënten met kritieke ischemie (de ernstigste vorm van perifeer arterieel vaatlijden) hebben meestal laesies op meerdere niveaus in de arteriën. Met de vergrijzing zien we een toename van perifeer arterieel vaatlijden en de daarmee samenhangende kritieke ischemie. De incidentie van verlies van ledematen en sterfte neemt hierdoor toe.

De gangbare enkel/arm index meting bij patiënten met slecht comprimeerbare enkel arteriën (of soms zelfs niet comprimeerbare) is vaak niet betrouwbaar. Een aanvullende teendrukmeting is bij wonden of necrose niet altijd mogelijk. De WIFI classificatie (in 2014 ontwikkeld) is bedoeld om de ernst van de kritieke ischemie te duiden wat betreft aanwezigheid van een Wond, de mate van Ischemie en de aanwezigheid en de ernst van een (Foot) Infectie. De mate van ischemie van de WIFI classificatie bij een niet betrouwbare enkeldruk is dan niet accuraat. De PAT-meting (Pedale Acceleratie Tijd) zou kunnen worden gebruikt in het scoresysteem.

PAT-metingen worden onderverdeeld in 4 classificaties; 1 (40-120 msec), 2 (121-180 msec), 3 (181-224 msec) en 4 (>225 msec). De PAT meting kan de noodzaak voor een revascularisatie ondersteunen bij de wondgenezing. Ook het resultaat van een interventie kan worden gemeten, een verbetering van PAT-class naar 1 of 2 gaat veelal gepaard met het voorkomen van amputaties.

Vaatcentra ’s (vasculair diagnostisch laboranten) kunnen in deze ontwikkeling een belangrijke rol spelen.

Duplex beeldvorming van het onderbeen en de voet geven real time fysiologische informatie. De hemodynamische informatie geeft een beeld van de bloedstroom in de crurale- en pedale arteriën.

Tijdens deze sessie laten we live zien hoe je de crurale- en pedale arteriën met duplex kunt scannen.

Tips en tricks komen aan bod.

Hoe en waar doe je metingen?

  • 3

    Laborantensessie: Heb jij het meten van de vaten onder de knie al onder de knie? (duplex van de crurale- en pedale arteriën)

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 13:30 - 14:15 CET