Job Oldenziel, radioloog, UMCG

Biografie:
Geboren en getogen in Assen op 11 september 1978, ben ik, Job Oldenziel, verbonden als interventieradioloog aan het UMCG. Mijn pad begon met geneeskunde studeren in Groningen, waar ik ook mijn opleiding tot radioloog voltooide alsmede mijn fellowship interventieradiologie. In de interventieradiologie heb ik mij met name gespecialiseerd in perifeer arterieel vaatlijden, arterioveneuze fistula en complexe aorta interventies. Hiernaast beoefen ik een wijd pallet aan interventies waaronder embolisaties, galweg interventies en intracraniele trombectomieën. Buiten mijn werk in het ziekenhuis vind ik rust en vreugde in de wereld van paarden, een passie die ik heb gekoesterd sinds mijn jeugd in Drenthe. Ik ben een fanatiek wedstrijdruiter in de discipline springen, en hiernaast fokken we paarden en leiden ze op. Tegenwoordig woon ik in het rustige Gieten, waar ik de balans probeer te vinden tussen mijn vriendin, werk, 3 honden, twee katten en 30 paarden.

Sessie informatie:
Centraal veneuze obstructie is een veelvoorkomende complicatie bij patiënten met een centraal veneuze katheter al dan niet bij chronische nierziekte. De vernauwingen kunnen leiden tot ernstige symptomen welke de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk aantasten. Tevens kan het hemodialyse bemoeilijken dan wel onmogelijk maken. De arterioveneuze fistel is voor de dialyse patiënt een levenslijn en centraal veneuze obstructie kan deze disfunctioneel maken en de mogelijkheden tot het aanleggen van een nieuwe fistel limiteren.

De incidentie van centraal veneuze stenose is niet exact bekend, maar blijkt aanzienlijk bij patiënten die afhankelijk zijn van langdurige vasculaire toegang voor hemodialyse of intraveneuze therapieën. Symptomen zoals zwelling van de arm, oedeem, collateraalvorming en bemoeilijkte dialyse kunnen indicatief zijn voor de aanwezigheid van een centrale obstructie. Accurate diagnostiek en behandeling zijn hierbij van wezenlijk belang.

Interventieradiologie speelt een essentiële rol in de behandeling van centraal veneuze obstructie. Percutane transluminale angioplastiek (PTA) en stentplaatsing zijn gevestigde procedures die worden ingezet om de vernauwde segmenten te dilateren en de veneuze doorgankelijkheid te herstellen. Deze minimaal invasieve interventies bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van open procedures met goede resultaten.

Het multidisciplinaire karakter van de behandeling, waarbij interventieradiologen samenwerken met vaatchirurgen, nefrologen en andere specialisten, is van cruciaal belang voor een optimale uitkomst. Door een geïntegreerde benadering kunnen complicaties worden geminimaliseerd en kan een gepersonaliseerde behandeling worden geboden aan elke individuele patiënt. Deze presentatie gaat in op centraal veneuze obstructie en de rol van de interventieradiologie in het effectief behandelen hiervan. Dit gebeurt door middel van een korte theoretische uiteenzetting waarna enige casuïstiek zal worden behandeld.

  • 3

    Centrale veneuze obstructie

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 09:45 - 10:05 CET