Jet Quarles van Ufford, radioloog, Haaglanden MC & Marieke Zimmermann, directeur NVvR

Biografie:
Marieke Zimmerman is technisch bedrijfskundige en sinds 2015 directeur bij de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NNvR). Daarvoor werkte zij oa bij het AMC als directeur bedrijfsvoering van de divisies divisies Operatiecentrum en Intensive Care en Beeldvormende specialismen. Zij studeerde industrial engineering and Innovation Sciences aan de TU Eindhoven met als onderwerp voor haar thesis: Beschikbaarheid van het medisch dossier voor de zorgverlening aan de patiënt. Oh ja en Rietveld rooky!

Jet Quarles van Ufford is sinds 2010 Radioloog en werkzaam in HMC Westeinde met als aandachtsgebieden: acute radiologie, thoracale- en abdominale radiologie. Opgeleid in het UMCU en Meander Medisch Centrum; gepromoveerd op Imaging bij maligne lymfoom. Van 2015-2019 voorzitter Vereniging Medische Staf HMC, waarbij trots op project Medisch specialisten op de SEH. Sinds 2020 bestuur NVvR, gestart als secretaris en sinds 2023 voorzitter. Oh ja en aanstormend accordeonist!

Sessie informatie:
Sinds begin jaren 90 wordt gewerkt aan uitwisseling van beelden tussen verschillende PACS-systemen en locaties. Dit gebeurt vooral op losse onderdelen van zorg en/of tussen een beperkt aantal zorginstellingen in een bepaalde regio. Met het ontbreken van centrale coördinatie, regie, afspraken, financiering, architectuur, security en opschaalbaarheid blijft de aanpak (te) versnipperd en gaat het gewoonweg niet snel genoeg. Kortom: er is nog steeds geen directe toegang tot beelden én gegevens van patiënten van andere instellingen op momenten dat het echt nodig is. Het is de hoogste tijd voor cross-hospital workflow en de brede inzet van AI-toepassingen!

Als NVVR zitten wij aan alle IZA-tafels, van vaatchirurgie tot oncologie, omdat natuurlijk al deze patiënten in het ziekenhuis ook te maken krijgen met radiologie. Daar brengen we het belang van beeld- en databeschikbaarheid in. Parallel hebben we intensieve contacten met VZVZ, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland, maar ook binnen de FMS en met de NVZ, Nictiz en NEN. Alle partijen zien de logica van onze voortrekkersrol: wij zijn meer ICT-georiënteerd dan andere specialismen en iedereen ziet de noodzaak en de urgentie. Een vaatchirurg gaat echt niet opereren zonder beelden.

Een vergelijking dringt zich op met de ontwikkeling van het spoorwegnet in ons land rond 1850. Welke dat is zullen wij toelichten, net als de laatste stand van zaken van de sneltrein (of boemeltje?) op weg naar Rijksdatastaat.

  • 1, 2, 3, 4, 5

    Wat je altijd al had willen weten over landelijke beeld- en databeschikbaarheid!

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 14:20 - 14:40 CET