Jacob Lutjeboer, PA interventieradiologie, LUMC

Biografie:
Jacob Lutjeboer is sinds 2000 werkzaam in het LUMC in Leiden. Als Physician assistant behandel ik patienten voor oncologie (PAC plaatsingen) en dialyse (hemo- en peritoneaal dialyse) Sinds 4 jaar ben ik proctor voor het plaatsen van percutane peritoneaal dialyse katheters en daarbij direct betrokken bij het PREDICT project.

Sessie informatie:
Sinds 2014 wordt de peritoneaal dialyse (PD) catheter in het LUMC percutaan onder lokale verdoving geplaatst. Deze techniek biedt veel voordelen. Een groot voordeel is dat patienten niet meer onder algehele anesthesie hoeven, wat gebruikelijk is bij een laparoscopische PD plaatsing. Hierdoor wordt PD ook toegankelijk voor patienten met hartfalen of met andere contra-indicaties voor sedatie/narcose, zeker nu patienten ouder worden en meer comorbiditeit hebben. Een ander voordeel is dat de logistiek rondom deze patienten sneller geregeld kan worden (geen plek meer nodig op het OK programma), hierdoor kan ook vaker urgent PD (binnen 24/48 uur) gestart worden in de plaats van spoedhemodialyse.

Samen met 6 ziekenhuizen in Nederland en Belgie zijn onze krachten gebundeld en is er nu een retrospectieve serie van 186 katheter paatsingen (PREDICT project) uitgezocht. Opvallend hierbij is dat de insertie gerelateerde complicaties zeer laag zijn (onder niveau van de ISPD guideline). Dat wanneer de patient met PD start de eerste 6 maanden weinig patienten stoppen met PD door katheter gerealteerde problemen. En dat de kathetersurvival (gesensord voor overlijden, niertransplantatie en herstel van nierfunctie) hoog is, namelijk 82.9% na 1 jaar.

Momenteel is er gestart met het prospectieve deel van de PREDICT registratie studie. Hierbij wordt deze techniek in meerdere ziekenhuizen in Nederland, Belgie en Frankrijk geintroduceerd.

Een percutane PD plaatsing is grote aanvulling op een laparoscopische of open chirurgische plaatsing, zodat peritoneaal dialyse meer toegankelijk wordt voor de patient. Het belangrijkste is dat, welke inserties techniek er ook gebruikt wordt, dit regelmatig plaatsvindt in een dedicated PD team (nefroloog en chirurg/interventieradioloog).

  • 3

    Percutane (Image-guided) Peritoneaal Dialyse Katheter

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 10:05 - 10:25 CET