Dr. Vincent Jongkind, vaatchirurg, Amsterdam UMC

Biografie:
Vincent Jongkind is vaatchirurg en transplantatiechirurg in het Amsterdam UMC. Na zijn opleiding als vaatchirurg begon hij in het Dijklander ziekenhuis. Arno Wiersema begon hier samen met Vincent een onderzoekslijn naar het gebruik van heparine tijdens vaatchirurgische ingrepen. Dankzij een subsidie van ZonMw kon een RCT worden gestart in 20 ziekenhuizen: de ACTION-1 studie. Na zijn overstap naar het Amsterdam UMC werd dit onderzoek uitgebreid. Doel is om uiteindelijk te komen tot een uniform, effectief en veilig beleid voor antistolling tijdens vaatinterventies waardoor operaties zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd met de beste resultaten voor patiënten.
Andere onderzoekslijnen van Vincent zijn onder andere acute ischemie, veneus thoracic outlet syndroom, MRI voor diagnostiek en behandeling van AAA, voorspellen en beïnvloeden van het beloop van perifeer vaatlijden en AAA met behulp van artifical intelligence en vasculair trauma. Sinds 2022 is Vincent penningmeester van de European Society for Vascular Surgery.

Sessie informatie:
ACTION-1 studie: optimale heparine dosering tijdens open AAA herstel

De ACTION-1 studie is een internationaal onderzoek naar de beste heparine dosering tijdens open herstel van het aneurysma aortae abdominalis (AAA). Heparine wordt al meer dan 70 jaar dagelijks gebruikt in de vaatchirurgie, maar tot op heden is niet bekend wat de beste dosering is. Het belang van een optimale dosering is groot: te weinig heparine kan leiden tot thromboembolische complicaties zoals een arteriële afsluiting in een been of hartinfarct terwijl te veel heparine kan leiden tot ernstig bloedverlies. Bij veel vaatingrepen is dit essentieel en vooral bij open AAA herstel waar het risico op thromboembolische complicaties en het risico op bloedingscomplicaties hoog is.

Om dit te onderzoeken is een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) verricht waarbij de twee meest gebruikte protocollen werden vergeleken: een standaarddosering van 5000 eenheden heparine versus een dosering van 100 eenheden/kg lichaamsgewicht. In de interventiegroep werd bovendien de mate van antistolling gemeten en aangepast op basis van de activated clotting time (ACT). Primaire uitkomsten van de studie waren het voorkomen van thromboembolische complicaties of overlijden en het voorkomen van bloedingscomplicaties tijdens en na open AAA herstel. In 20 ziekenhuizen in Nederland en Duitsland werden 294 patienten geïncludeerd. Verdere resultaten zullen worden besproken tijdens de presentatie op de vaatdagen.

Veel dank aan alle deelnemende ziekenhuizen: Dijklander ziekenhuis, Amsterdam UMC’s, Rijnstate, Isala, Medisch Spectrum Twente, Alrijne ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, St Antonius ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, ZGT, Leids Universitair Medisch Centrum, Groene Hart ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Gelre ziekenhuizen, Haaglanden Medisch Centrum, Treant zorggroep, Universitares herz- und gefasszentrum UKE Hamburg, Barmherzige Bruder Krankenhaus Regensburg.

  • 1, 2, 3, 4, 5

    ACTION-1 studie: optimale heparine dosering tijdens open AAA herstel

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 09:50 - 10:10 CET