Dr. Maarten Uyttenboogaart, neuroloog, UMCG

Biografie:
Maarten Uyttenboogaart is neuroloog en neuro-interventionalist in het UMC Groningen. ZIjn aandachtsgebieden bestaan uit diagnostiek en behandeling van het acute herseninfarct, (symptomatische) carotisstenose, cerebrale aneurysmata en overige cerebrvasculaire en spinale vaatmalformaties. Hij is de hoofdonnderzoeker van de CASES trial (cases-trial.eu) en actief binnen het CONTRAST consortium.

Sessie informatie:
Caroti.sstenting (CAS) is een minimaal invasieve behandeling van een hooggradige stenose van de extracraniale carotis, als alternatief naast een carotis-endarteriectomie (CEA). In vergelijkende studies die al meer dan 10 jaar geleden zijn gepubliceerd bleek er een gering voordeel te bestaan van CEA over CAS. Er zijn echter een aantal kanttekeningen bij deze studies. Er werden veelal oude generatie stents gebruikt en de interventionalisten die de stents plaatsten, hadden relatief weinig ervaring met CAS. In deze studies werden patiënten die een CAS ondergingen behandeld met clopidogrel. Clopidogrel wordt in de lever omgezet naar een actieve metaboliet via het enzym CYP2C19. Binnen de Kaukasische populatie heeft echter 30% een verminderde werking van het CYP2C19 enzym, waardoor clopidogrel minder efficiënt werkt. In de Aziatische populatie kan dit percentage zelfs oplopen tot 60%. De werkzaamheid van CYP2C19 functie kan dmv genotypering gemeten worden waarbij gekeken wordt naar het zogenaamde “loss-of-function” variaties in de allelen CYP2C19*2 of CYP2C19*3. Een alternatief is het meten van de zogenaamde P2Y12 reaction units (PRU) in het bloed. Hiermee wordt gekeken hoeveel actieve metabolieten van clopidogrel aan de P2Y12 receptoren op trombocyten is gebonden. Een PRU waarde >235 duidt op een zogenaamde poor metabolizer.  Voor zowel de PRU meting als genotypering is aangetoond dat een verminderde of afwezige respons op clopidogrel geassocieerd is met een verhoogd risico op thrombo-embolische complicaties tijdens CAS. Voor deze patienten kan overwogen worden om te switchen naar prasugrel of ticagrelor, bij een geplande CAS procedure teneinde het trombo-embolisch risico voor deze patientenpopulatie te verlagen.

  • Carotis reconstructie en antistolling

    Datum: 08 apr 2024Tijd: 10:30 - 10:50 CET
  • 2

    Carotis reconstructie en antistolling

    Datum: 24 apr 2024Tijd: 10:30 - 10:50 CET