Dr. Krijn van Lienden, interventieradioloog, St. Antonius Ziekenhuis

Biografie:
Na voltooien van de geneeskunde studie aan de RUG en meerdere jaren werkzaam te zijn geweest als ANIOS chirurgie, uiteindelijk opgeleid als radioloog in het AMC te Amsterdam. In 2004 werd het IR-fellowship afgerond na een opleiding in het Amsterdam en Toronto. Hierna als staf radioloog in het AMC werkzaam geweest tot 2020 met als aandachtsgebieden: HPB interventies, oncologische interventies en embolisaties. In deze periode ook gepromoveerd aan de UVA onder leiding van prof. J.S. Lameris en prof. T.M. van Gulik op Radiological aspects of Portal Vein Embolisation (2012). Momenteel werkzaam als interventie radioloog in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Thans ook vice-voorzitter van de maatschap MRMN en voorzitter van de NVIR.

Sessie informatie:
Het plaatsen van een centraal veneuze lijn wordt vaak gezien als een eenvoudige ingreep zonder significante complicaties. Voor veel patienten is een dergelijke lijn echter een “life-line”. Denk hierbij aan dialyse patienten, patienten die chemotherapie ondergaan en mensen die TPV afhankelijk zijn. In verloop van de tijd treden echter vaak toch complicaties op die voor de patient zeer invaliderend kunnen zijn en een substantiele invloed hebben op hun kwaliteit van leven. management van deze complicaties is dan ook van groot belang.

  • 3

    Centrale lijn: complicatie en management

    Datum: 09 apr 2024Tijd: 10:25 - 10:45 CET