Inleiding

Het is ons een eer en een genoegen om u weer uit te nodigen voor het vasculaire hoogtepunt van het jaar: de Vaatdagen! Na vele vergaderingen en luisterend naar al uw suggesties van de evaluatie 2016, presenteren wij hierbij de grote lijnen van het programma. Wederom is gekozen voor een 2-tal parallelsessies. Nieuw (of terug van weg geweest) is de BATTLE. Aan het eind van 2 sessies zal op deels gekscherende, deels bloed serieuze wijze geprobeerd worden u te overtuigen van een standpunt. Na deze sessies kunt u stemmen en aldus aangeven wie u het meest overtuigend vond.

De nieuwe richtlijn betreffende de diagnostiek en behandeling van perifeer vaatlijden heeft nogal wat stof doen opwaaien. Om iedereen deze richtlijn goed uit te leggen en om de discussiepunten toe te lichten zal hier een sessie aan worden gewijd. Boeiend voor alle aanwezigen. Iedereen heeft te maken met deze patiënten: op de poli, bij het vaatlab, in de angio- en operatiekamer. De battle in deze sessie zal gaan over de drug coated balloon: wel of niet? Dat de dissectie van de aorta een belangrijk klinisch probleem is moge duidelijk zijn. Maar hoe zit het nu precies? Wat, waar en waarom? Hoe wordt een dissectie geclassificeerd en hoe worden de verschillende types behandeld? Na vele decennia vooral conservatief beleid lijkt er nu een opgang te zijn van het invasief behandelen van de type B dissectie. Na de battle kunt u stemmen:: conservatief of endovasculair behandelen. De eerste parallel sessie zal u alles duidelijk maken over de problematiek van de nierarterie en de carotis stenose. Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling zullen vanuit diverse invalshoeken besproken worden: voor ieder wat wils en voor ieder leerzaam.

Na de tweede parallel sessie zal de AV-shunt geen geheimen meer voor u hebben en bent u laaiend enthousiast over het nieuwste van het nieuwste: percutaan aanleggen van een AV-shunt Verder natuurlijk nog een aantal andere mooie onderwerpen, een pakkende voordracht over een bijzonder onderwerp… en vanzelfsprekend een goed diner, borrel en de veelbesproken feestavond met knallende band en DJ.

Kortom: genoeg redenen om er weer bij te zijn: de VAATDAGEN 2017. En let op! De deadline voor het insturen van abstracts is 20 januari 2017. 

Locatie

NH Leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT Noordwijkerhout