Inleiding

Het is ons een eer en een genoegen om u weer uit te nodigen voor het vasculaire
hoogtepunt van het jaar: de Vaatdagen!

Na vele vergaderingen en luisterend naar al uw suggesties van de evaluatie 2016,
presenteren wij hierbij de grote lijnen van het programma. Wederom is gekozen
voor een 2-tal parallelsessies. Nieuw (of terug van weg geweest) is de BATTLE.
Aan het eind van 2 sessies zal op deels gekscherende, deels bloed serieuze wijze
geprobeerd worden u te overtuigen van een standpunt. Na deze sessies kunt u
stemmen en aldus aangeven wie u het meest overtuigend vond.

De nieuwe richtlijn betreffende de diagnostiek en behandeling van perifeer vaatlijden
heeft nogal wat stof doen opwaaien. Om iedereen deze richtlijn goed uit te leggen
en om de discussiepunten toe te lichten zal hier een sessie aan worden gewijd.
Boeiend voor alle aanwezigen. Iedereen heeft te maken met deze patiënten: op de
poli, bij het vaatlab, in de angio- en operatiekamer. De battle in deze sessie zal gaan
over de drug coated balloon: wel of niet? Dat de dissectie van de aorta een belangrijk
klinisch probleem is moge duidelijk zijn. Maar hoe zit het nu precies? Wat, waar en
waarom? Hoe wordt een dissectie geclassificeerd en hoe worden de verschillende
types behandeld? Na vele decennia vooral conservatief beleid lijkt er nu een opgang
te zijn van het invasief behandelen van de type B dissectie. Na de battle kunt u
stemmen: conservatief of endovasculair behandelen. De eerste parallel sessie zal u
alles duidelijk maken over de problematiek van de nierarterie en de carotis stenose.
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling zullen vanuit diverse invalshoeken
besproken worden: voor ieder wat wils en voor ieder leerzaam.

Na de tweede parallel sessie zal de AV-shunt geen geheimen meer voor u hebben en
bent u laaiend enthousiast over het nieuwste van het nieuwste: percutaan aanleggen
van een AV-shunt Verder natuurlijk nog een aantal andere mooie onderwerpen, een
pakkende voordracht over een bijzonder onderwerp… en vanzelfsprekend een goed
diner, borrel en de veelbesproken feestavond met knallende band en DJ.

Kortom: genoeg redenen om er weer bij te zijn: de VAATDAGEN 2017.
En let op! De deadline voor het insturen van abstracts is 20 januari 2017

Congres-commissie

Dr. Arno Wiersema, vaatchirurg (voorzitter)
Lotta van Berkel, vasculair diagnostisch laborant
Dr. Paul Hedeman Joosten, vaatchirurg
Drs. Jasper Martens, interventieradioloog
Dr. Rutger van der Meer, interventieradioloog
Drs. Roos van Nieuwenhuizen, vaatchirurg
Dr. Dick Scharn, vaatchirurg
Prof.dr. Leo Schultze Kool, interventieradioloog
Christa Wijnhorst, vasculair diagnostisch laborant

Raad van Advies

Dr. Alexander de Vries, vaatchirurg
Prof.dr. Cees Wittens, vaatchirurg

Deelnemende vereniging

Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie
Nederlands Vasculair Forum
Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek

Locatie

NH Leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT Noordwijkerhout