arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Welkom

Het is ons een genoegen om u uit te nodigen voor de Vaatdagen 2019. Vorig jaar was een groot succes, met meer bezoekers dan de afgelopen jaren. We zijn vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen door meer buitenlandse sprekers uit te nodigen. Dit is door jullie goed beoordeeld! Voor 2019 hebben we 6 gelijkwaardige sessies gemaakt. We hebben de sessies meer geïntegreerd voor laboranten, OK-verpleegkundigen en medisch specialisten. In elk sessie is getracht om wederom een buitenlandse autoriteit op het desbetreffende gebied uit te nodigen.

Op de maandag zullen we de verschillende behandelstrategieën voor de arterie femoralis superficialis en poplitea behandelen. Daarbij zullen we ingaan op de vele interventie mogelijkheden. Wat is nu de beste optie afhankelijk van lengte van stenose/occlusie, en patiënt? Zijn er nieuwe technieken en is er ruimte voor de chirurgische bypass? Dit jaar zal de nieuwe Europese richtlijn abdominale aneurysma chirurgie uitkomen en eerder in 2018 is de nieuwe NICE-richtlijn abdominale aneurysma chirurgie verschenen. Dit heeft tot veel discussie geleid. In een sessie zullen de richtlijnen worden besproken en de discussiepunten worden toegelicht. Hiervoor is ook de auteur van de Europese richtlijn uitgenodigd.

De hele dinsdag is gewijd aan veneuze pathologie. De sessie over de oppervlakkige veneuze insufficiëntie zal gaan over lange termijn resultaten van thermale ablatie en crossectomie, wondbehandeling, diagnostiek en non-thermale ablatie. Ook gaan we in iliacale diep veneuze trombose/occlusie. Daar is de laatste jaren veel in veranderd. Er zijn meerdere trials gepubliceerden is er centralisatie in Nederland doorgevoerd. We zullen de klinieken en deinternationale specialisten aan het woord laten om de evidence en organisatie structuur toe te lichten.
Uiteraard is er weer een diner en een feest met dit jaar een feestband!

Kortom denken wij u een boeiend en divers programma aan te bieden.

Genoeg redenen om er weer bij te zijn: de VAATDAGEN 2019.

En let op! De deadline voor het insturen van abstracts is 9 januari 2019!

Namens de congrescommissie en de deelnemende verenigingen,

Congrescommissie

Dr. Çağdaş Ünlü, vaatchirurg (voorzitter Vaatdagen 2019)
Lotta van Berkel, vasculair diagnostisch laborant
Cora de Bont, vasculair diagnostisch laborant
Drs. Boudewijn Borger van der Burg, vaatchirurg
Jasper Florie, interventieradioloog
Drs. Daniel van den Heuvel, interventieradioloog
Dr. Rutger van der Meer, interventieradioloog
Bart-Jeroen Petri, vaatchirurg

Deelnemende verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie
Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek