arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum

10-12 april 2022, NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

 

Doelgroep

De Vaatdagen is bedoeld voor (vaat)chirurgen, (interventie)radiologen, internisten, (vaat)laboranten, röntgen laboranten, OK assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en allen die voor deze specialismen in opleiding zijn of alle anderen, geïnteresseerd in dit vakgebied.

Accreditatie

Accreditatie voor de Vaatdagen 2022 zal aangevraagd worden bij:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Het Verpleegkundig Specialisten Register 
Vasculair Diagnostisch Laboranten 
Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)
Nederlandse Vereniging voor Non-Invasieve Vaatdiagnostiek
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Paramedici (StADAP en NVMBR) 
Landelijke vereniging vna operatieassistenten (LVO)