arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum

10-12 april 2022, NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Doelgroep

De Vaatdagen is bedoeld voor (vaat)chirurgen, (interventie)radiologen, internisten, (vaat)laboranten, röntgen laboranten, OK assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en allen die voor deze specialismen in opleiding zijn of alle anderen, geïnteresseerd in dit vakgebied.

Accreditatie

Accreditatie voor de Vaatdagen 2022 zal aangevraagd worden bij:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Vasculair Diagnostisch Laboranten (VNIVD)
Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP en NVMBR)
Paramedici (StADAP en NVMBR)
Landelijke vereniging van operatieassistenten (LVO)
Het Verpleegkundig Specialisten Register