arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum

7 JUNI 2021, ONLINE

Doelgroep

De Vaatdag is bedoeld voor (vaat)chirurgen, (interventie)radiologen, internisten, (vaat)laboranten, röntgen laboranten, OK assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en allen die voor deze specialismen in opleiding zijn of alle anderen, geïnteresseerd in dit vakgebied.

Accreditatie

Accreditatie voor de Vaatdag 2021 is toegekend door:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde met 5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) met 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiologie met 5 punten

Accreditatie voor de Vaatdag 2021 is aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Non-Invasieve Vaatdiagnostiek
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Paramedici (StADAP en NVMBR)
Het Verpleegkundig Specialisten Register
Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO)