arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie voor de Vaatdagen 2019 wordt aangevraagd bij:
– Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
– Nederlandse Vereniging voor Radiologie
– Nederlandse Vereniging voor Non-Invasieve Vaatdiagnostiek
– Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP en NVMBR)
– Het Verpleegkundig Specialisten Register
– Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO)
– Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)