Abstracts 2024

Doet u onderzoek op het gebied van hart en vaten? Deel dan uw onderzoeksresultaten met uw collega’s tijdens de Vaatdagen. Tijdens de abstract presentaties kunt u op een laagdrempelige wijze met collegae kennis- en ervaring uitwisselen. Via onderstaande button kunt u een abstract indienen.

Het indienen van een abstract is gesloten

Net als bij voorgaande edities is er weer een Fitbit te winnen!

Abstract indienen

Dank voor uw interesse om een vrije voordacht te verzorgen tijdens de Vaatdagen 2024, op 8-9 april in NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.

Voorwaarden voor het inzenden:

 • Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd en zijn gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk.
 • Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 300 woorden en bevat de volgende onderdelen: Inleiding, Methode, Resultaten en Discussie.
 • U bent in de gelegenheid uw vrije voordacht fysiek te presenteren tijdens de Vaatdagen 8-9 april 2024 NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.
 • Uw inzending is uiterlijk op maandag 5 februari, 09:00 uur ingezonden.
 • Inzenders vernemen uiterlijk begin maart 2024 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een vrije voordacht.
 • Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een orale presentatie te verzorgen. Via onderstaande button maakt u een account aan om vervolgens een abstract te kunnen indienen.

In geval van vragen over het indienen van abstracts, of over uw reeds ingediende abstract, neem dan contact op met het congressecretariaat via registrations@congresscare.com.

Waar moet een abstract aan voldoen?

 • Titel max 30 woorden
 • Abstract tekst max 300 woorden met de volgend indeling:
  • introductie/doel
  • materiaal/methode
  • resultatenconclusie
 • Mogelijkheid tot indienen van 1 figuur
 • In twee zinnen kunnen weergeven wat het klinisch belang/nieuwswaarde van uw studie is