arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts 2023

Abstract indienen

Dank voor uw interesse om een vrije voordacht te verzorgen tijdens de Vaatdagen 2023, op 3-4 april in NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.

Voorwaarden voor het inzenden:

 • Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd en zijn gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.
 • U bent in de gelegenheid de vrije voordacht fysiek te presenteren tijdens de Vaatdagen 2023 op 3-4 april 2023 NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.
 • *Deadline aangepast. Uw inzending is uiterlijk op 23 januari 2023 12:00 uur ingezonden
 • Inzenders horen uiterlijk eind februari 2023 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een vrije voordacht
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 250 woorden.

Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een orale presentatie te verzorgen. Via onderstaande button maakt u een account aan om vervolgens een abstract te kunnen indienen.

In geval van vragen over het indienen van abstracts, of over uw reeds ingediende abstract, neem dan contact op met het congressecretariaat via registrations@congresscare.com.

Waar moet een abstract aan voldoen?

 • Titel max 30 woorden
 • Abstract tekst max 250 woorden met de volgend indeling:
  • introductie/doel
  • materiaal/methode
  • resultaten
  • conclusie
 • Mogelijkheid tot indienen van 1 figuur
 • In twee zinnen kunnen weergeven wat het klinisch belang / nieuwswaarde van uw studie is