arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts insturen

Deadline : 30 januari 2020

 

Alle auteurs, uitgezonderd genodigde sprekers, kunnen hun wetenschappelijke bijdragen inzenden tot en met 30 januari 2020 via deze website.

Indien het abstract wordt geaccepteerd voor presentatie, zal deze exact als ingediend โ€“ dus ongecorrigeerd- worden gepubliceerd. Bij de inzending verplicht de inzender zich tot presentatie na acceptatie. Abstracts die na de deadline worden ingestuurd, zullen niet meer in behandeling worden genomen. Er zijn geen posterpresentaties tijdens de Vaatdagen.

De presenterende auteurs zullen eind februari 2020 vernemen of hun bijdrage geaccepteerd is.

Abstract richtlijn:

De structuur van het abstract bestaat uit: Introductie/Doel, Materiaal en methode, Resultaten, Conclusie. Max aantal woorden 250.
Tevens zal er bij het indienen van het abstract gevraagd worden om in twee zinnen weer te geven wat het klinisch belang/nieuwswaarde van uw studie is.